Úřední deska

26.05.2017 – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – zveřejněno 26.5.2017

verejna-vyhlaska-oop-1

verejna-vyhlaska-oop-2

23.05.2017 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO TOLŠTEJN ZA ROK

dsot-prezkum-hospodareni

zaverecny-ucet-dsot-za-rok-2016

dsofin dso-rozvaha dso-priloha vzz-dso za rok 2016

22.5.2017 – USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 19 – zveřejněno 22.5.2017

usneseni_zo_19_03_05_2017

19.5.2017 – Rozpočtové opatření č. 1 – Tolštejn svazek obcí

rozpoctove-opatreni-c-1

05.05.2017 – ROZPOČET OBCE Rybniště za rok 2016

Přehled – schválený rozpočet r.2016  a skutečnost k 31.12.2016

rozpocet-r-2016-plan-a-skutecnost

05.05.2017 – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2017

rozpoctove-opratreni-c-1_2017

03.05.2017 – NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU – zveřejněno 3.5.2017

spu-nabidka-pozemku-k-pronajmu-463909499_1_rybniste

02.05.2017 – OZNÁMENÍ PRO VČELAŘE – zveřejněno 2.5.2017

oznameni-o-pouziti-chem-pripravku-alfametrin-me

28.04.2017 – FINANČNÍ ÚŘAD – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – zveřejněno 28.4.2017

Veřejná vyhláška FÚ 462820540_0_00505156_dne_0515_1701221025

FÚ – informace – seznam 462820540_3_2500_1701221603_03

FÚ – informace 462820540_2_2500_1701221603_02

27.04.2017 – VYÚČTOVÁNÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO ZA ROK 2016 – zveřejněno 27.04.2017

Výpočet kalkulace cen – vodné + stočné za 2016

24.4.2017  -  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE – zveřejněno 24.4.2017

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 3.5.2017

19.04.2017 – Veřejnoprávní smlouva na rok 2017 – TJ Tatran Rybniště

Veřejnoprávní smlouva na rok 2017 – TJ Tatran Rybniště

18.04.2017 – DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA – Smetanová A. – zveřejněno 18.4.2017

Dražební vyhláška Smetanová Anna

10.04.2017 – ZŠ a MŠ Rybniště – rozpočet na rok 2017

ZŠ a MŠ Rybniště – rozpočet na rok 2017

05.04.2017 – DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA – Rybniště čp. 193 – zveřejněno 5.4.2017

Dražební vyhláška – Rybniště čp. 193

29.03.2017 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT A PRODAT POZEMKY – zveřejněno 29.3.2017

Zveřejnění záměru obce – části p.p.č. 248 a 250 R – pronájem + prodej, 88 R – pronájem, 294 a 296 NCH – prodej

22.3.2017 – DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA – Hučková Marie – zveřejněno 22.3.2017

Hučková Marie 452678103_0_CUP1558-EX 7411-120_DTR20170321_2175247122527145410

22.03.2017 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK – zveřejněno 22.3.2017

Zveřejnění záměru obce – p.p.č. 402 R

15.03.2017 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK – zveřejněno 15.3.2017

Zveřejnění záměru obce – p.p.č. 216-2 R

14.3.2017  Dobrovolný svazek obcí Tolštejn

Tolštejn-rozpočet 2017

Tolštejn návrh RV

Tolštejn Rozpočtový výhled

Rozpočtová změna č.3

13.3.2017 – USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 18 – zveřejněno 13.3.2017

Usnesení_ZO_18_01_03_2017

08.03.2017  Návrh rozpočtového výhledu obce Rybniště 2016-2018

Návrh rozpoč.výhledu

08.03.2017 Rozpočtový výhled obce Rybniště na rok 2016-2018

Rozpočtový výhled 2016-2018

08.03.2017 Rozpočtová změna č.5

Rozp.změna č 5

08.03.2017 Záznam o změně čísla položky – oprava schváleného rozpočtu na rok 2017

Záznam o změně

Opravený rozpočet obce Rybniště na rok 2017

01.03.2017 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rybniště za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce Rybniště za rok 2016

Závěrečný účet obce Rybniště za rok 2016

ZÚ obce Rybniště za rok 2016komentář

výkaz FIN obec

výkaz Rozvaha obce

výkaz zisku a ztrát

výkaz Příloha obce

17.02.2017 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky – zveřejněno 17.2.2017

Kopie – 442645210_1_Rybniště

Výzva občanům

Informace pro veřejnost

16.2.2017  -  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE – zveřejněno 16.2.2017

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 1.3.2017

1.2.2017 – NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU

Nabídka pozemku k pronájmu od SPÚ

31.01.2017 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK – zveřejněno 31.1.2017

Zveřejnění záměru obce – p.p.č. 1106

16.01.2017 – DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA – MARTIN JETMAR – zveřejněno 16.1.2017

Dražební vyhláška – Jetmar Martin

11.01.12017 – VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZAKONA 106/1999 SB. – zveřejněno 11.1.2017

výroční zpráva dle z. č. 106-1999 Sb.

11.01.2017 – USNESENÍ – DĚDICTVÍ PO MIKULÁŠI JAKOLOVI – zveřejněno 11.1.2017

Usnesení – dědictví po Mikuláši Jaklovi

21.12.2016 – ROZPOČET OBCE RYBNIŠTĚ NA ROK 2017 – zveřejněno 21.12.2016

Rozpočet obce na rok 2017

20.12.2016 – USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 17 – zveřejněno 20.12.2016

Usnesení_ZO_17_14-12-2016

07.12.2016  -  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE – zveřejněno 7.12.2016

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 14.12.2016

01.12.2016 NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2017 – zveřejněno 1.12.2016

421296968_1_Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

29.11.2016 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – zveřejněno 29.11.2016

VO 420312682_0_2016-3425

VO 420312682_1_Rybniště osv(1)

28.11.2016 ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT A PRODAT POZEMEK – zveřejněno 28.11.2016

Zveřejnění záměru obce – p.p.č. 218 R

28.11.2016 ZÁMĚR OBCE PRODAT POZEMEK – zveřejněno 28.11.2016

Zveřejnění záměru obce – p.p.č. 1098-2 R

24.11.2016 – NÁVRH ROZPOČTU OBCE RYBNIŠTĚ NA ROK 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

16.11.2016 – NÁVRH ROZPOČTU ,,TOLŠTEJN“ NA ROK 2017

Návrh rozpočtu 2017

08.11.2016 – USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 16 – zveřejněno 8.11.2016

Usnesení_ZO_16_26-10-2016 zv

02.11.2016 – NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU – zveřejněno 2.11.2016

412193212_1_Rybniste – nabídka SPÚ

18.10.2016  -  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE – zveřejněno 18.10.2016

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 26.10.2016

08.10.2016 – Opis výsledků hlasování – VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ – zveřejněno 8.10.2016

Opis výsledků v okrsku

06.10.2016 – USNESENÍ – DRAŽEBNÍ JEDNÁNÍ – JAROSLAV BAREŠ – zveřejněno 6.10.2016

U s n e s e n í o nařízení dalšího dražebního jednání -Bareš Jaroslav

22.09.2016 – VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané 7. a 8. října 2016 – zveřejněno 22.9.2016

Oznámení o konání voleb do ZK 2016

21.09.2016 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost – TJ Tatran Rybniště

dodatek VPS -TJ TATRAN

19.09.2016 – USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 15 – zveřejněno 19.9.2016

Usnesení_ZO_15_7-9-2016

07.09.2016 – Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů – zveřejněno 7.9.2016

ČEZ – upozornění

05.09.2016 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky – zveřejněno 5.9.2016

Kopie – 398041760_1_Rybniště úpzsvvm

Výzva občanům

Informace pro veřejnost

05.09.2016 – DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA – Usnesení – MIROSLAV MEREŽKO – zveřejněno 5.9.2016

397110776_0_134 EX 6812-13 Usnesení_31.8.2016_1045(1) Merežko M.

31.08.2016  -  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE – zveřejněno 31.8.2016

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 7.9.2016

24.08.2016 – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – zveřejněno 24.8.2016

VV – opatření obecné povahy – 395098435_0_2016-2599(1)

VV – OOP – mapka 395098435_1_0979_001(1)

11.08.2016 – VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA – ZVEŘEJNĚNO 11.8.2016

VPS SSÚ

08.08.2016 – VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané 7. a 8. října 2016 -  zveřejněno 08.08.2016

Oznámení – Volby KZ 2016

03.08.2016 – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – zveřejněno 3.8.2016

Veřejná vyhláška 390196679_0_2016-2348(1)

VV – plánek 390196679_1_File0368(1)

03.08.2016 ZÁMĚR OBCE PRODAT POZEMEK – zveřejněno 3.8.2016

Zveřejnění záměru obce – p.p.č. 283-1 R

03.08.2016 – NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU – zveřejněno 3.8.2016

Nabídka pozemků k pronájmu SPÚ 390176954_1_Rybniste

25.07.2016 – DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA – MIROSLAV MEREŽKO – zveřejněno 25.7.2016

177 387790535_1_134 EX 6812-13 dražební vyhláška – nemovitosti-el.dražba p…

22.07.2016 ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK – zveřejněno 22.7.2016

Zveřejnění záměru obce – p.p.č. 409 R, 54 NCH

19.07.2016  -  USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 14 – zveřejněno 19.7.2016

Usnesení_ZO_14_29-6-2016 zv

27.06.2016 – USNESENÍ O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ – Tomáš Dvořák – zveřejněno 27.6.2016

Usnesení o nařízení elektronické dražby – Dvořák T. – prod. nem 99 -381211325_0_0600144153

22.06.2016 – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – zveřejněno 22.6.2016

Veřejná vyhláška 380713377_0_2016-2014(2)

Veřejná vyhláška – příloha 380713377_1_0783_001(1)

21.06.2016  -  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE – zveřejněno 21.6.2016

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 29.6.2016

21.06.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ OSNOVY – zveřejněno 21.6.2016

VV- Lesní hospodářské osnovy

20.06.2016  EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PRODEJEM NEMOVITOSTÍ

379577264_1_130000417_obpod869766(1)

379577264_0_130000419_obpod869786(2)

14.06.2016 ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT A NÁSLEDNĚ PRODAT ČÁST POZEMKU – zveřejněno 14.6.2016

Zveřejnění záměru obce – p.p.č. 300-3 R

13.06.2016 ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT A NÁSLEDNĚ PRODAT ČÁST POZEMKU – zveřejněno 13.6.2016

Zveřejnění záměru obce – p.p.č. 58-1 R

13.06.201605.11.2015 ZÁMĚR OBCE PRODAT POZEMEK – zveřejněno 13.6.2016

Zveřejnění záměru obce – p.p.č. 58-1 R -

09.06.2016  -  ZÁVĚREČNÝ ÚČET ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 – zveřejněno 9.6.2016

376863947_1_zveřejnění Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2015

08.06.2016 ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK – zveřejněno 8.6.2016

Zveřejnění záměru obce – p.p.č. 937-1 R

07.06.2016  -  USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 13 – zveřejněno 7.6.2016

Usnesení_ZO_13_25-5-2016

03.06.2016 – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – zveřejněno 3.6.2016

Veřejná vyhláška 375445314_1_0686_001(2)

Veřejná vyhláška – příloha 375445314_1_0686_001(1)

01.06.2016 – Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Rybniště za rok 2015, komentář k závěrečnému účtu za rok 2015 a výkazy obce Rybniště za rok 2015

Zpráva o přezkumu hospodaření0001

Komentář k ZÚ za rok 2015

Obec Fin0001

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

24.05.2016 – DSO Tolštejn – Závěřečná zpráva za rok 2015 a komentář k závěrečnému účtu        svazku za rok 2015

DSOT záv.zpráva za rok 20150001

komentář k záv.účtu za rok 2015 DSOT0001

19.05.2016 – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – zveřejněno 19.5.2016

Veřejná vyhláška OOP 371366642_0_2016-1671(1)

Veřejná vyhláška OOP příloha 371366642_1_0652_001

19.05.2016 – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – zveřejněno 19.5.2016

Veřejná vyhláška OOP 371366641_0_2016-1667(3)

Veřejná vyhláška OOP – příloha 371366641_1_File0357(1)

16.05.2016  -  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE – zveřejněno 16.5.2016

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 25.5.2016

12.05.2016 – Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad – CZ04 – zveřejněno 12.5.2016

369467662_2_OOP_CZ04_fin_s_oduvodnenim

369467662_3_Priloha_1_OOP_PZKO_CZ04.compressed

369467662_4_Priloha_02_k_OOP_CZ04_pripominky

369467662_5_Priloha_3_k_OOP_CZ04_Stanovisko_PZKO_CZ04

369467662_0_Priloha_4_k_OOP_CZ04_oduvodneni_a_opatreni_mb_KD

11.05.2016 – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – zveřejněno 15.5.2016

Veřejná vyhláška 369176474_0_2016-1549

Veřejná vyhláška – příloha 369176474_1_File0355(2)

10.05.2016 ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK – zveřejněno 10.5.2016

Zveřejnění záměru obce – p.p.č. 31 R

04.05.2016 – NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU – zveřejněno 4.5.2016

SPÚ – nabídka pozemků k pronájmu 367088139_1_Rybniste(1)

03.05.2016 – USNESENÍ O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ – MILAN HUČKO – zveřejněno 3.5.2016

Usnesení o elektronické dražbě – Hučko M.366592767_1_100063096(1)

02.05.2016 – VYÚČTOVÁNÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO ZA ROK 2015 – zveřejněno 2.5.2016

Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2015

29.04.2016 – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Finanční úřad – zveřejněno 29.4.2016

Veřejná vyhláška FÚ 364792180_0_00505479_dne_0515_1601168623

Leták FÚ 364792180_2_MF-Inf10_9

Leták FÚ 364792180_3_MF-Inf15_7

26.04.2016 – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – zveřejněno 26.4.2016

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy 365029747_0_2016-1403(2)

Příloha – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy 365029747_1_0566_001(1)

26.04.2016 – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – zveřejněno 26.4.2016

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy 365029745_0_2016-1390

Příloha – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy 365029745_1_0564_001

20.04.2016 – OZNÁMENÍ PRO VČELAŘE

Oznámení o použití chem. přípravku Fury 10 EW na ošetření sazenic proti škodám klikorohem borovým

Oznámení – strana č. 6

06.04.2016  -  USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 12

Usnesení_ZO_12_23-3-2016

16.03.2016  -  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 23.3.2016

14.03.2016 ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zveřejnění záměru obce – p.p.č. 151-3 R – pronájem

14.03.2016 Zveřejnění schváleného POH ÚK 2015-2026

Zveřejnění POH UK II

02.03.2016 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Seznam nemovitostí

Výzva občanům

Informace pro veřejnost

02.03.201605.11.2015 ZÁMĚR OBCE PRODAT POZEMEK

Zveřejnění záměru obce – část p.p.č. 305 R – prodej

12.02.2016 – SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE – TJ TATRAN RYBNIŠTĚ

Smlouva TJ TATRAN Rybniště

12.02.2016 – SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE – JSDH RYBNIŠTĚ

Smlouva JSDH Rybniště

05.02.2016  -  USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 11

Usnesení_ZO_11_27-1-2016

03.02.2016 NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU – SPÚ

Rybniště – nabídka pozemků k pronájmu

02.02.2016 ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT KULTURNÍ DŮM

Zveřejnění záměru obce – Kulturní dům

01.02.2016 ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT A NÁSLEDNĚ PRODAT POZEMEK

Zveřejnění záměru obce – p.p.č . 682 R

01.02.2016 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KLATOVY

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (povinný Jaroslav Bareš)

19.01.2016  -  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 27.1. 2016

13.01.2016 INFORMACE – ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Vývěska – informace

13.01.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

11.01.2016 OZNÁMENÍ – kabelová přípojka NN v Nové Chřibské

Oznámení – leden 2016-květen 2016 – stavba, která řeší zřízení nové kabelové přípojky NN v Nové Chřibské

22.12.2015 ROZPOČET OBCE RYBNIŠTĚ NA ROK 2016

Rozpočet obce Rybniště na rok 2016

22.12.2015  -  USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 10

Usnesení_ZO_10_15-12-2015

07.12.2015  -  USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 9

Usneseni_ZO_9_07-12-2015

07.12.2015  -  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 15.12.2015

03.12.2015 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Seznam nemovitostí

Výzva občanům

Informace pro veřejnost

30.11.2015  -  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 7.12.2015

30.11.2015 ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT A NÁSLEDNĚ PRODAT ČÁSTI POZEMKŮ

Zveřejnění záměru obce – části p.p.č. 248 a 250(1) R

27.11.2015 – NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2016

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016

 

26.11.2015 -NÁVRH ROZPOČTU OBCE RYBNIŠTĚ NA ROK 2016

Návrh rozpočtu obce Rybniště na rok 2016

24.11.2015 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD – oznámení o zamýšleném převodu dle § 20 z.č. 503/2012 Sb..

323591719_2_Rybniste(1)

18.11.2015 ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zveřejnění záměru obce – p.p.č. 798-2 R

13.11.2015  -  USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 8

Usneseni_ZO_8_04-11-2015

06.11.2015 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ČR – NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU

SPÚ – nabídka pozemků k pronájmu

05.11.2015 ZÁMĚR OBCE PRODAT POZEMEK

Zveřejnění záměru obce – p.p.č. 798-2 R

27.10.2015  -  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 4.11.2015

22.09.2015 ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT A NÁSLEDNĚ PRODAT POZEMEK

Zverejneni zameru obce – p.p.č.332 R

18.09.2015  – ROZHODNUTÍ – LESY ČR, SPRÁVA TOKŮ – OBLAST POVODÍ OHŘE

Rozhodnutí – Matyáska, ř. km 1,030-3,245 Rybniště, revitalizace toku

16.09.2015  -  USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 7

Usnesení_ZO_7_02-09-2015.

11.09.2015 – ČEZ OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

03.09.2015  -  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Výzva občanům

Informace pro veřejnost

Seznam nemovitostí

26.09.2015  -  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 2.9.2015

24.08.2015 ODVOLÁNÍ DOBY ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ

Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

18.08.2015 ZÁMĚR OBCE SMĚNIT POZEMKY

Zveřejnění záměru obce

14.08.2015 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti – Matyáska, ř. km 1,030-3,245 Rybniště, revitalizace toku

08.08.2015 VYHLÁŠENÍ DOBY ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ

vyhlaseni-doby-zvyseneho-nebezpeci-vzniku-pozaru-2015

27.07.2015 PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Výzva k podání nabídky

17.07.2015 ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zveřejnění záměru obce – p.p.č. 403 R

16.07.2015 ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zveřejnění záměru obce – p.p.č. 402 R

14.07.2015 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ  PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA SEVEROZÁPAD – CZ04

Veřejná vyhláška: „Zveřejnění návrhu OOP PZKO CZ04

PZKO_zona_Severozapad_CZ04.compressed

Navrh_OOP_CZ04

03.07.2015 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KLATOVY – DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (povinný J. Bareš)

Dražební vyhláška

29.06.2015 ZÁMĚR OBCE PRODAT POZEMEK

Zveřejnění záměru obce – p.p.č.151-3 R

22.06. 2015  -  USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 6

Usnesení_ZO_6_10-06-2015

15.06.2015  NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU OBCE RYBNIŠTĚ

Rozpočtový výhled obce Rybniště na rok 2016-2018

12.06.2015  -  ZÁVĚREČNÝ ÚČET ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

-284628125_1_zveřejnění Závěrečného účtu Ústeckého kraje ze rok 2014

02.06.2015  -  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 10.6.2015

26.5.2015 ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Záměr obce- pronájem p.p.č.74 k.ú.Rybniště o výměře 1416m2

06.5.2015 – VYÚČTOVÁNÍ VODNÉHO A STOČNÉHO ZA ROK 2014

Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2014

30.04.2015 – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – FINANČNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ

Veřejná vyhláška  FÚ

Informace FÚ – složenky

Informace FÚ

Tisková zpráva FÚ

28.04.2015 – OZNÁMENÍ PRO VČELAŘE

Oznámení o použití chem. přípravku Cydia 10 EC

 

27.04.2015 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zveřejnění záměru obce – p.p.č.538-2 R

10.04. 2015  -  USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 5

Usnesení_ZO_5_25-03-2015

2.04.2015  – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a    VÝZVA   K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK (MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ZVEŘEJNĚNO 2.4.2015

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – LABE

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ODRA

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – DUNAJ

Seznam obcí v povodí Odry-1

Seznam obcí v povodí Labe-1

Seznam obcí v povodí Dunaje-1

31.03.2015  – OZNÁMENÍ – ÚHRADA ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD OD 1.4.2015

Oznámení – odpady – úhrada od 1.4. 2015

31.03.2015  – OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OZV č. 1/2015 – systém nakládání s komunálním odpadem

17.03.2015  -  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 25.3.2015

10.03.2015  NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE RYBNIŠTĚ ZA ROK 2014

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014

04.03.2015 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zveřejnění záměru obce – p.p.č.585/2 R

19.02.2015 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zveřejnění záměru obce – p.p.č.392 NCH

17.02.2015 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT ČÁST POZEMKU

Zveřejnění záměru obce – p.p.č.85 NCH

13.02. 2015  -  USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 4

Usneseni ZO_4_04-02-2015

05.02.2015 – OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU – ÚP RYBNIŠTĚ

Veřejná vyhláška – ÚZEMNÍ PLÁN OBCE RYBNIŠTĚ

29.01.2015 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zveřejnění záměru obce – p.p.č.910/1-3, 915 R

28.02.2015  -  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 4.2.2015

19.01.2015 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zveřejnění záměru obce – p.p.č.585/2 R

13.01.2015 OZNÁMENÍ KONCEPCE

Plán pro zvládání povodňových rizik v povod Odry

09.01.2015 OZNÁMENÍ KONCEPCE

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

06.01. 2015  -  USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 3

Usneseni_ZO_3_17-12-2014

05.01.2015 – ZAHÁJENÍ ZJIŠŤOVACÍCH ŘÍZENÍ

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Národní plán povodí Labe

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Národní plán povodí Odry

19.12.2014  – OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014

OZV – 2/2014

19.12.2014 – ZÁMĚR OBCE PRODAT POZEMKY

Zverejneni zameru obce – p.p.c. 9,10,12,46,47 NCH

18.12.2014 ROZPOČET OBCE RYBNIŠTĚ NA ROK 2015

Rozpocet obce na rok 2015

15.12.2014 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PŘEROV

- dražební vyhláška o oznámrní dražebního roku (Bareš J.)

UsnesenI o oznameni DR

12. 12. 2014  -  USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2

Usneseni ZO_2_26-11-2014

10.12.2014  -  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Pozvanka va verejne jednani ZO

28.11.2014 – NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

27.11.2014 – NÁVRH ROZPOČTU OBCE RYBNIŠTĚ NA ROK 2015

Navrh rozpoctu na rok 2015

26.11.2014 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zverejneni zameru obce – p.p.c.738 R

19.11.2014  -  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Pozvanka na verejne jednani ZO

12.11. 2014  -  USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Usnesení ZO-ustavující 5.11.2014

12.11.2014 NATURA 2000 – DOPLNĚNÍ EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALIT DO NÁRODNÍHO SEZNAMU – VELKÝ RYBNÍK

Natura 2000 – Velký rybník – doplnění evropsky významných lokalit – průvodní dopis

Doplnění evropsky významných lokalit – Velký rybník – lhůta pro podání písemných připomínek

236762814_1_navrh_cz0420166_velky rybnik-3

236762814_2_cz0420166 velky_rybnik-1

31.10.2014 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMKY

Zverejneni zameru obce – p.p.č. 48, 51 NCH

29.10.2014  -  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Pozvanka na ustavujici zasedani ZO 2014

20.10.2014 – VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Verejnopravni smlouva RYBNISTE

14. 10. 2014  -  USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 32

Usneseni ZO 32 – 1.10.2014

13.10.2014 – VOLBY – OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Oznámení o době a místě konání voleb Senát – druhé kolo

11.10.2014 -ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Zapis o vysledku voleb do Zastupitelstva obce Rybniste

30.09.2014 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT / PRODAT POZEMKY

Zverejneni zameru obce – p.p.c . 682, 108, 715 R

24.09.2014  -  POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO OBCE

Pozvanka na verejne jednani zastupitelstva obce

19.09.2014 – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – NÁVRH ÚP RYBNIŠTĚ

Verejna vyhlaska – navrh Uzemniho planu Rybniste

19.09.2014 – NÁVRH ÚP RYBNIŠTĚ

up_rybniste

15.09.2014 – ZÁMĚR OBCE  PRODAT POZEMEK

Zverejneni zameru obce – p.p.c. 359 R

15.09.2014 – ČEZ OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ

CEZ oklesteni stromovi

09.09.2014 – ZÁMĚR OBCE  PRODAT POZEMEK

Zverejneni zameru obce – p.p.č. 268 R

05.09.2014 – VOLBY – OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Oznameni o dobe a miste konani voleb – Zastupitelstvo obce

Oznameni o dobe a miste konani voleb – Senat

04.09.2014 – ZÁMĚR OBCE  PRODAT POZEMEK

Zverejneni zameru obce – p.p.č. 808 R

29.08.2014 – VOLBY – OZNÁMENÍ ZAPISOVATEL OVK

Volby do zast. obci 2014 – Zapisovatel OVK

25.08.2014 – VOLBY – OZNÁMENÍ O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Volby do zast. obcí 2014 – poč. a sídlo vol. okrsků

Volby Senát 2014 – poč. a sídlo vol. okrsků

13.08.2014 – EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRACHATICE- DRAŽBA NEMOVITOSTÍ POVINNÉHO ZDEŇKA  KADLECE DNE 2.9.2014 

 Drazebni vyhlaska                   

06.08.2014 – VOLBY – STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

Volby ZO 2014 – pocet clenu OVK

05. 08. 2014  -  USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 31

Usnesení ZO 31-23.7.2014

05.08.2014 – OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU

p.p.c. 359 k.ú. Rybniště

29.07.2014 – ZÁMĚR OBCE  PRODAT POZEMEK

Zverejneni zameru obce – p.p.c. 300/3 R

23.07.2014 – ZÁMĚR OBCE PRODAT POZEMEK

Zverejneni zameru obce – p.p.č. 167 R

21.07.2014 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zverejneni zameru obce – p.p.č.86 R

16.07.2014 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zverejneni zameru obce – p.p.č. 509-1 R

16.07.2014  -  POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO OBCE

Pozvanka na verejne jednani zastupitelstva obce

09.07.2014 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT / PRODAT POZEMKY

Zverejneni zameru obce – p.p.č. 8 NCH

07.07.2014 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT / PRODAT POZEMKY

Zverejneni zameru obce – p.p.c.151, 340, 268, 294 R+ NCH

03.07.2014 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zverejneni zameru obce – p.p.c. 418 NCH

02.07.2014 – ZÁMĚR OBCE PRODAT POZEMEK

Zverejneni zameru obce – p.p.č. 167 R

01.07.2014 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT/PRODAT POZEMEK

Zverejneni zameru obce – p.p.č. 294, 296 NCH

11. 06. 2014  -  USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 30

Usneseni ZO 30-28.5.2014

09.06.2014 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zverejneni zameru obce – pronajem pozemku

04.06.2014  – OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014

Obecne zavazna vyhlaska c.1/2014

28.05.2014  – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VV – oznameni o projednani Navrhu zpravy o uplatnovani Zasad uzemniho rozvoje Usteckeho kraje v uplynulem období

20.05.2014  -  POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO OBCE

Pozvanka na verejné jednani zastupitelstva obce

12.05.2014 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zverejneni zameru obce

12.0.5.2014 – VYÚČTOVÁNÍ VODNÉHO A STOČNÉHO ZA ROK 2013

Vyuctovani vodneho a stocneho za rok 2013

07.05.2014  -  VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

OZNAMENI – Volby do Evrpského parlamentu 2014

06.05.2014 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zverejneni zameru obce

05.05.2014 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zverejneni zameru obce

30.04.2014 – SDĚLENÍ FINANČNÍHO ŘEDITELSTVÍ

Verejna vyhlaska – dan z nemovitych veci + informace

22.04.2014 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zverejneni zameru obce

23.04.2014 – SDĚLENÍ FINANČNÍHO ŘEDITELSTVÍ

Slozenky na dan z nemovitych veci

22.04.2014 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zverejneni zameru obce

17.04.2014 EVROPSKÁ UNIE A EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND POMOHLY OBCI RYBNIŠTĚ

Evropska unie a Evropsky socialni fond pomohly Obci Rybniste

16.04.2014 OZNÁMENÍ O POUŽITÍ CHE. PŘÍPRAKU CYDIA 10 EC NA OŠETŘENÍ SAZENIC PROTI ŠKODÁM KLIKOREHEM BOROVÝM

Oznameni o pouziti chem. pripravku Cydia 10 EC0001

15. 04. 2014  -  USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 29

Usneseni ZO 29-26.3.2014

15.04.2014 – NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE RYBNIŠTĚ ZA ROK 2013

Navrh – Zaverecny ucet obce za rok 2013

11.04.2014  -  VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

Zapisovatel OVK

10.04.2014 – NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – VARRROÁZA VČEL

varroaza vcel

07.04.2014  -  VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

 Informace o poctu a sídle volebnich okrsku

02.04.2014 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT ČÁST POZEMKU

Zverejneni zameru obce

02.04.2014 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zverejneni zameru obce

31. 03. 2014  -  ZÁMĚR OBCE PRODAT ČÁST POZEMKU

Zverejneni zameru obce

31.03.2014  -  ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE RYBNIŠTĚ

Rozpoctovy vyhled 2015-2016

20.03.2014  -  VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

Stanoveni minimalniho poctu clenu okrskove volebni komise

17.03.2014  -  POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO OBCE

Pozvanka na verejne jednani zastupitelstva obce

06.03.2014 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zverejneni zameru obce – pronajem pozemku

05.03.2014 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT A NÁSLEDNĚ PRODAT POZEMEK

Zamer obce – pronajem a nasledny prodej pozemku

04.03.2014 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zamer obce – pronajem pozemku

26.02.2014 – ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT POZEMEK

Zamer obce – pronajem pozemku

25.02.2014 – NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU  OBCE    RYBNIŠTĚ  2015 – 2016

Navrh  rozpoctoveho vyhledu obce Rybniste  roku 2015-2016

18. 02. 2014  -  USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 28

Usnesení ZO 28-12.2.2014

18. 02. 2014  -  ZÁMĚR OBCE PRODAT ČÁST POZEMKU

Záměr obce – prodej části pozemku

13. 02. 2014  -  ZÁMĚR OBCE PRODAT POZEMEK

Zamer obce – prodej pozemku

05. 02. 2014  -  POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Pozvanka  ZO_12_2_14

16. 01. 2014  -  ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT PROSTOR K PODNIKÁNÍ

ZAMER_OBCE_16_01_2014.doc

27. 12. 2013  -  USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 27

19. 12. 2013  -  SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2014

Rozpočet obce Rybniště na rok 2014

11. 12. 2013  -  POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO OBCE

pozvánka na zastupitelstvo

25. 11. 2013  -  NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

21. 11. 2013  -  ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT PROSTOR K PODNIKÁNÍ

Záměr obce

05. 11. 2013 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška – projednání ÚP Krásná Lípa

23. 10. 2013 Pozvánka
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce

15. 10. 2013 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška – ÚP Krásná Lípa

15. 10. 2013 Oznámení
Oznámení – ÚP Chřibská

14. 10. 2013 Výběrová řízení
III. kolo výběrového řízení

09. 10. 2013 Záměr obce
Záměr obce

08. 10. 2013 Usnesení
Usnesení ZO č. 25 ze dne 25.9.2013

04. 10. 2013 Volby 2013
Volby 2013 – oznámení o době a místě konaní voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

25. 09. 2013 II. kolo výběrového řízení
II. kolo výběrového řízení

24. 09. 2013 Volby 2013
Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR 25. a 26. října 2013

24. 09. 2013 ČEZ – Upozornění
ČEZ – Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

20. 09. 2013 Záměr obce
Záměr obce – pronájem pozemku

18. 09. 2013 Záměr obce
Záměr obce – pronájem pozemku

18. 09. 2013 Pozvánka
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce

09. 09. 2013 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška – Oznámení místa a termínu veřejného projednání návrhu územního plánu Krásná Lípa

06. 09. 2013 I. kolo výběrového řízení
I. kolo výběrového řízení na nejvhodnější nabídku ke koupi nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky

22. 08. 2013 Dražební vyhláška
Dražební vyhláška

22. 08. 2013 Usnesení ZO
Usnesení ZO č. 24 ze dne 31.7.2013

14. 08. 2013 Záměr obce
Zveřejnění záměru obce

23. 07. 2013 Pozvánka
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce

15. 07. 2013 Zveřejnění záměru obce
Zveřejnění záměru obce

10. 07. 2013 Návrh koncepce
Návrh koncepce, Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020 včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

25. 06. 2013 Zveřejnění informací
Zveřejnění informací dle ustanovení § 36,odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – ochrana odběratele

25. 06. 2013 Výzva
Výzva na plnění veřejné zakázky

19. 06. 2013 Oznámení
Oznámení o zahájení územního řízení – revitalizace toku – Matyáska

12. 06. 2013 Usnesení ZO
Usnesení ZO z 23. veřejného zasedání ZO konaného dne 29.5.201

07. 06. 2013 Závěrečný účet obce
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

07. 06. 2013 Veřejná vyhláška
Oznámení o projednávání Návrhu územního plánu Rybniště

03. 06. 2013 Oznámení
Oznámení o použití chem. přípravku Cydia 10 EC technologií 5 CS na ošetření sazenic proti škodám klikorohem borovým

30. 05. 2013 Obecně závazná vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

30. 05. 2013 Záměr obce
Záměr obce – pronájem a prodej pozemků

21. 05. 2013 Pozvánka
Pozvánka na veřejné jednání ZO

14. 05. 2013 Dražební vyhláška
Dražební vyhláška – Exekutorský úřad Děčín.

07. 05. 2013 Záměr obce
Záměr obce – prodej části pozemku

26. 04. 2013 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška podle § 49 odst. 5 a odst. 1) písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

26. 04. 2013 Zahájení zjišťovacího řízení
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020″ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

24. 04. 2013 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška – oznámení o možnosti převzít si písemnost.

17. 04. 2013 Závěrečný účet obce
Závěrečný účet obce Rybniště za rok 2012

12. 04. 2013 Záměr obce
Záměr obce – prodej pozemků

10. 04. 2013 Usnesení
Usnesení ZO z veřejného zasedání ze dne 27.3.2013