Standardy kvality sociálně-právní ochrany

Standardy kvality sociálně-právní ochrany
dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Obecní úřad Rybniště je v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany dětí v plném rozsahu zajišťuje obecní úřad obce s rozšířenou působností – Městský úřad Varnsdorf.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany k nahlédnutí zde.