Povodňový plán obce

032 - 7.8.2010 - povodeň v obci - biokotelna_stitch

Povodňový plán obce

Povodňový plán obsahuje a řeší organizační a technická opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění škod na životech a majetku při povodni. Vychází ze zkušeností z proběhnutých povodní, z charakteristiky území a z hydrometeorologických poměry v dané oblasti. Řeší organizaci a přípravu technických prostředků, zabezpečovacích a záchranných prací v záplavových oblastech, ve  kterých se nacházejí nemovitosti a jiná zařízení před, při a po povodni.

Odkaz na povodňový plán zde.